Halal

Dit woord betekent simpelweg “toegestaan” ook wel ‘rein’.
De islamitische wet verdeelt het voedsel in drie groepen: 

1. Halal – toegestaan voedsel
2. Makruh – voedsel dat gegeten mag worden, hoewel moslims er niet toe worden aangemoedigd 
3. Haram – verboden voedsel

Regels
De Koran bepaalt heel strikt wat mag en niet mag. De spijswet betreft aan de ene kant de voedingsmiddelen die 
al of niet toegestaan zijn, en aan de andere kant de wijze van slachten van de gegeten dieren. Alle dieren die in zee leven, mogen op alle manieren gevangen en gegeten worden, zolang dit niet op een onnodig wrede wijze gebeurt. Vissen, maar ook de zeezoogdieren, zijn uit zichzelf halal. De landdieren worden in twee groepen gesplitst: gedomesticeerde dieren en wilde, ongetemde dieren. De eerste categorie mag uitsluitend op de Islamitische, halal methode geslacht worden.

Verboden
Moslims mogen de volgende voedingsmiddelen niet eten: varkensvlees vlees van vleesetende dieren vlees van overleden dieren (die dus niet onder toezicht geslacht zijn) bloed, in welke vorm dan ook producten zoals gelei, waarin gelatine zit, omdat dat gemaakt is van de hoorns en hoeven van dieren die mogelijk niet halal zijn bepaalde soorten kaas, omdat er dierlijke producten in zijn verwerkt alles wat tot verslaving kan leiden, is ook verboden. Dit omvat onder meer schadelijke stoffen, zoals drugs en alcohol

Slachten
Bij het slachten moet de naam van Allah genoemd worden. Dit gebeurt met de spreuk: “Bismillah, Allahu Akbar” (“In naam van Allah, de grootste”). Een van de redenen dat dit moet gebeuren is omdat alle schepselen, dus ook de mens, aan Allah toebehoren. Slachten we een eigendom van Allah, dan vragen we door het noemen van zijn naam permissie om dit te doen. Ook het verwerken van het vlees gebeurt in naam van Allah, de grootste.

Respect
In het algemeen zorgt de Islamitische slachtmethode ervoor dat dieren op de snelste en minst pijnlijke manier sterven. Dit is een belangrijk, steeds terugkerend thema in de Islamitische spijswet: het dier moet worden gerespecteerd en mensen moeten zachtmoedig met de dieren omgaan.